Numer 10

wiosna/lato 2008

Imperium (przesyłka zwrotna)

Okładka nr 10
Spis treści:
Od redakcji
Nie możemy stać z boku.

LOGIKA IMPERIUM, LOGIKA OPORU

Haitańska inspiracja
Peter Hallward
Rewolucja francuska na Karaibach i co z tego dla nas wynika.
Demokracja na wojnie. Imperializm i jego legitymizacja
Kamil Majchrzak
Konceptualne narzędzia Arendt i Luksemburg wobec współczesnej demokracji i imperializmu.
Samoposiadanie, nowoczesność, imperium. Próba demitologizacji i dekolonizacji liberalizmu Johna Locke’a
Mariusz Turowski
Czym zajmują się teoretycy liberalizmu w wolnych chwilach i dlaczego właśnie kolonizacją?

SYTUACJA POSTKOLONIALNA

Postkolonializm a postmodernizm. Kwestia podmiotowości
Homi K. Bhabha
Klasyk postkolonializmu o przetrwaniu we współczesnej hybrydycznej kulturze.
Studia postkolonialne po inwazji na Irak
Neil Lazarus
Kiedy krytyka postkolonialna staje się zgubną misty kacją.
Postkolonialność absolutna. Między osobliwym a konkretnym
Peter Hallward
Co jest nie tak z postkolonializmem. O ontologii politycznej dającej szansę na rzeczywiście postępową politykę.
Kondycja postkolonialna. O właściwościach czasu historycznego w globalnej teraźniejszości
Sandro Mezzadra, Federico Rahola
O porządkach czasowych kolonializmu i uniwersalnych stawkach oporu.

W OBLICZU IMPLOZJI SYSTEMU

Co po modernizacji i globalizacji?
Immanuel Wallerstein
Twórca analizy systemów­‑światów przedstawia krytyczne spojrzenie w przyszłość wobec strukturalnego kryzysu kapitalizmu.
Globalna solidarność dla dwudziestego pierwszego wieku. Dokument przyjęty podczas Światowego Forum Społecznego.
Marcin Starnawski
Dlaczego Apelowi bliżej do Manifestu komunistycznego niż do deklaracji z Bandungu.

SŁOŃ A SPRAWA POLSKA

Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego
Michał Buchowski
Postkolonialna rzeczywistość klasowych podziałów w Polsce po 1989 roku.
Postkolonializm: przed użyciem wstrząsnąć!
Michalina Golinczak
Kilka uwag o pożytkach z krytyki postkolonialnej i jej polskich zastosowaniach.
Europa Wschodnia, Ukraina i orientalno­‑okcydentalne przeciąganie liny
Ignacy Jóźwiak
Integracja czy wykluczenie? O wytyczaniu granic cywilizacji Dantego.
Polska – miejsce bitwy
Oskar Szwabowski
Manifest dla Polski skolonizowanej przez neoliberalizm. W kolorze czarno­‑czerwonym.

RECYKLING SZTUKI

Wojna chamsko­‑pańska
Katarzyna Barańska, Claudia Snochowska­‑Gonzalez
Czy bycie subalternem jest sexy?
Komparatystyka ekstremalna
Gayatri Ch. Spivak
Niepoprawna krytyczka literacka o literaturze porównawczej bez porównań oraz o sprzeczności między etyką a polityką.
Uciekinierka z satrapii
Jarosław Pietrzak
O filmie Persepolis i jego polskiej recepcji, czyli między Marksem a Bogiem.
Makamy, afgańskie bomby
Olga Matuszewska (Ścięta Głowa Marii Antoniny)
Wolny styl

KOLONIALIZM W POWIJAKACH

Skolonizować niemowlę
Fnoll
Notatki Fnolla

KOLONIZACJA W OBIEKTYWIE

Kolonizacją do pokoju?
Tomasz Grzyb
Fotoreportaż z Zachodniego Brzegu Jordanu

Ponadto w numerze: prace Tomasza Bohajedyna.

Okładka: Jagoda Szelc

Dane numeru:
Objętość: 156 str.
Cena: 9 zł
Nakład: 1500 egz.

Numer wydano w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa”.