Numer 13

lato 2012

Gospodynie wszystkich domów, łączcie się!

Okładka
Spis treści:
Od redakcji
Warto spierać się o to, co bezsporne

Gospodynie…

Role w domu
Iza Desperak
Partnerstwo? Jakie partnerstwo?
Praca domowa – często zadawane pytania
Anna Janikowska, Marta Lupa
Wszystko, co zawsze chciałyście wiedzieć o pracy domowej, ale powiedzieli wam, że już jest równouprawnienie
Płeć, państwo i gospodarka. Refleksje nad pracą opiekuńczą
Gośka Maciejewska, Marcin Marszałek
O tym, dlaczego twoje dziecko nie dostało się do przedszkola i kto na tym zarobi
Pijani górale kładą Białą Mariannę
Inżynierka nalewa zupę. Historia znad Wisły

wszystkich domów…

Gospodarstwa domowe jako instytucja gospodarki­‑świata
Immanuel Wallerstein, Joan Smith
Dom to nie tylko rodzina, praca to nie tylko dochód, dochód to nie tylko pieniądze
Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce­‑świecie
Immanuel Wallerstein
„Mój dom jest moją twierdzą”… w konflikcie klasowym
Wartość pracy, pożytki z leniuchowania. Analiza gospodarstwa domowego jako autorefleksja edukacyjna
Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz
Poznaj swój dom, bo tam właśnie rozpocznie się rewolucja
Za kulisami globalnego wolnego rynku: opiekunki i surogatki
Arlie Russell Hochschild
Istotnego nie widać, czyli praca opiekuńcza w globalnym porządku
„Łańcuchy opieki” w dyskursie i w praktyce. Studium przypadku polskich i ukraińskich migrantek oraz ich rodzin
Helma Lutz, Ewa Palenga­‑Möllenbeck
Opieka za granicą, macierzyństwo przez Skype’a
Kolor bogactwa i kolor biedy
Zofia Hołubowska
Za co Północ kocha Południe i dlaczego Zachód spogląda na Wschód?
Dzieci jako opiekunowie – wyzwanie dla debaty o prawach i obowiązkach
Anne Wihstutz
Dzieciństwo to czas zależności od innych. Czyżby?
Wzory życia rodzinnego i związki partnerskie
Tadeusz Koczanowicz
Uczucia i seks zamiast rytuału, czyli o tym, czego nie rozumieją w Sejmie.

łączcie się!

Problem małżeństwa i rodziny
Aleksandra Kołłontaj
Socjalizm wyzwoli kobiety i uwolni miłość. Polemika z feminizmem burżuazyjnym.
Od starej rodziny ku nowej (fragment)
Lew Trocki
Wczesne nadzieje rewolucji, czyli kolektyw do prac domowych zamiast niewolnictwa kobiet
Termidor w rodzinie
Lew Trocki
O tym,jak Stalin wykiwał radzieckie kobiety pod hasłem troski o życie rodzinne.
Miejsce kobiety (fragment)
Selma James
Świat się zmienia, a kobiety same wybierają swoje miejsce.
Kobiety, związki zawodowe i praca, czyli… czego nie robić (fragment)
Selma James
Pracujemy dla kapitalistów, służymy mężczyznom. Pora zjednoczyć to, co kapitał podzielił.
Płeć, rasa i klasa (fragment)
Selma James
Gospodyni domowa jako filar feminizmu.
Strajk generalny
Mariarosa Dalla Costa
Prawdziwy strajk generalny będzie wtedy, gdy żony robotników wyjdą z domu i dołączą do mężów.
Walka przeciwko pracy domowej
Silvia Federici
Wszystkie jesteśmy gospodyniami!
Nadchodzący kres pracy domowej. Perspektywa klasy robotniczej (fragment)
Angela Y. Davis
Polemika z ruchem Płace za Pracę Domową
Płace za pracę domową
Zoë Fairbairns
Postulat zapłaty za pracę domową to kapitulacja wobec domowej nierówności płci
Inwestujmy w opiekę, nie w zabijanie!
Global Women’s Strike
Manifest na dwudziesty pierwszy wiek
Karta praw pracownic domowych
Zjednoczenie Pracownic Domowych – Domestic Workers United
Wiatr zmian wieje z Nowego Jorku
Manifest
Sosyalist Feminist Kolektif – Socjalistyczny Kolektyw Feministyczny
Feministyczna wersja postulatów sierpniowych… z Turcji.

Rewolucja egipska

Egipt 2011: ramy mobilizacji protestu
Daniel Płatek
Co się wydarzyło na placu Tahrir, co było na ulotkach i co z tego wynikło dla nowej elity?

Żydokomuna

Tęsknię za tobą, Żydzie­ rewolucjonisto! Demitologizacja, etos i nieprawomyślne lekcje w filmie Anny Zawadzkiej Żydokomuna
Marcin Starnawski
Polskie jest żydowskie, żydowskie jest polskie, a historię komunizmu trzeba opowiedzieć od nowa.
Kawior w sowieckiej ambasadzie
Anna Zawadzka
Reżyserka filmu Żydokomuna o tym, dla kogo w Polsce wygodna jest teza, że komuniści to Żydzi, a Żydzi to komuniści.
Błędne koło z dobrymi intencjami. O książce Pawła Śpiewaka Żydokomuna
Grzegorz Krzywiec
Po co ciągle liczyć te procenty?

Recykling Sztuki

Wartość dodatkowa sztuki domowej. O pracy artystycznej i reprodukcyjnej Elżbiety Jabłońskiej
Joanna Kobyłt
Jak dowartościować pracę domową? Na przykład przenosząc ją do galerii.
Codzienność – nowa utopia czy nadzieja architektury?
Krzysztof Kalitko
Na czym polega kryzys współczesnej architektury i gdzie można szukać alternatyw.
Pornografia biedy
Andrzej Polus
Czy Afrykę można pokazać inaczej niż jako jądro ciemności?
Człowiek, maszyny, manekiny. Machinacje Machinations
Małgorzata Burzyńska
O dobrze naoliwionych algorytmach, konformizmie języka i strzępach mowy Georgesa Aperghisa.
Miłosz i immanencja
Paweł Krzaczkowski
Religijny Nietzsche, czyli Miłosz w krainie bytu.
Rok przestępny
Paweł Krzaczkowski
Gdzie mieszkał Heidegger przez ostatnie pięć lat życia, na czym polega sztuka upadania i jeszcze więcej.

Do numeru dołączona jest płyta DVD z filmem Żydokomuna w reżyserii Anny Zawadzkiej.

Ponadto w numerze publikujemy fotografie Tomasza Grzyba.

Okładka: Jagoda Szelc

Dane numeru:
Objętość: 228 str.
Cena: 15 zł
Nakład: 1000 egz.

Numer dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Network of East­‑West Women Book and Journal Project.