Numer 9

wiosna/lato 2007

Pole pracy, pole walki

Okładka nr 9
Spis treści:
Od redakcji
Jesteśmy wszędzie.
Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant
Francuscy krytycy o produkcji nowego obrazu świata i nieoczywistości „oczywistych” pojęć.
(Dez)organizacja świata pracy dziś
Laure Akai
Ruch pracowniczy w walce o przetrwanie – szkic sytuacji taktycznej i strategicznej.
Immanuel Wallerstein, Marcin Starnawski
O wyzwaniach stojących przed ruchem pracowniczym i kierunkach działań na rzecz globalnej zmiany społecznej. Rozmawia Marcin Starnawski.
Harry Cleaver
Przeciw pracy. O tym, co można, a czego nie można znaleźć u Marksa i jak zrobić z tego teorię krytyczną.
Z Selmą James rozmawia Katrzyna Gawlicz
Walka kobiet o wynagrodzenie za pracę domową. Rozmowa z działaczką Global Women’s Strike.
Marta Trawinska
Kto szyje twoje adidasy? O micie równouprawnienia i dyskryminacji kobiet jako rewersie kapitalizmu.
Thomas Lemke
Krytyka neoliberalizmu z pojęciowej„skrzynki z narzędziami” francuskiego filozofa.
Czy jesteś wystarczająco elastyczna, by przetrwać?
Marcin Fronia
O książce Richarda Sennetta Korozja charakteru.
Z Kluczborka do Londynu
Z Leszkiem Dawidem rozmawia Marcin Fronia
Wywiad z reżyserem filmu Bar na Victorii.
Z Wilhelmem Sasnalem rozmawia Michalina Golinczak
O społecznych funkcjach sztuki i jej politycznych uwikłaniach.
Kiedy wreszcie zdechnie ostatni człowiek?
Mateusz Janik
Wolny styl
Obywatelu, okradnij się sam
Fnoll
Notatki Fnolla

Ponadto w numerze:
– prace Wilhelma Sasnala
– zdjęcia Bartosza Sadowskiego z protestów przeciw szczytowi G8 w czerwcu 2007 roku w Niemczech

Okładka: Jagoda Szelc

Dane numeru:
Objętość: 72 str.
Cena: 5 zł
Nakład: 1000 egz.

Numer ukazał się dzięki dofinansowaniu fundacji XminY.
Nakład wyczerpany.